facebook

Sakrament małżeństwa

Termin zawarcia sakramentu małżeństwa ustala się idywidualnie w Kancelarii parafialnej.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa Konkordatowego

1.      Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. paszport.

2.      Świadectwo chrztu do zawarcia sakramentu małżeństwa (ważne sześć miesięcy od daty wystawienia).Świadectwa chrztu nie potrzebują osoby ochrzczone i bierzmowane w naszej parafii.

3.      Świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej).

4.      Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych.Nauki przedślubne odbywają się one w naszej parafii w każdą niedzielę Wielkiego Postu (oprócz Niedzieli Palmowej)po Mszy Sw. o godz. 16:00 w salce  parafialnej.

Tematy spotkań:

§  Prawa i obowiązki małżonków, karta praw rodziny.

§  Problematyka psychologiczna małżeństwa i rodziny.

§  Problematyka regulacji poczęć.

§  Sakramentalność małżeństwa i liturgia.

Narzeczeni zobowiązani są również do dwóch spotkań w Poradni Życia Rodzinnego, która znajduje się przy Kościele Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

1.      Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego. Ważne trzy miesiące od daty wystawienia.W przypadku kiedy został wcześniej zawarty związek cywilny Opis skrócony aktu zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego.

2.      Osoby: wdowa, wdowiec, rozwiedziona lub żyjących w związku cywilnym, które pragną zawrzeć sakrament małżeństwa przed rozpoczęciem gromadzenia dokumentów odbywają rozmowę z księdzem. Wdowiec lub wdowa powinni posiadać: akt zgonu współmałżonka z Urzędu Stanu Cywilnego, akt zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego i świadectwo zawarcia ślubu kościelnego z parafii. Rozwiedzeni – wyrok sądu rozwiązujący ślub cywilny.

3.      Przed spisaniem protokołu przedślubnego należy odbyć rozmowę z księdzem i ustalić termin spisania protokołu (telefonicznie lub osobiście). Protokół spisujemy po zgromadzeniu wszystkich dokumentów trzy miesiące przed datą ślubu. W sytuacjach wątpliwych rozmawiamy z księdzem.

4.      Świadkowie wraz z zawierającymi malżeństwo przychodzą dzien wczesniej do kancelari wcelu spisania Aktu małżeństwa, z dokumentem tożsamości: dowodem osobistym lub paszportem.