facebook

Organy Piszczałkowe
Opis organów

1.STRUKTURA organów według obranego wzoru, z drzewa sosnowego, zdobienia z drzewa lipowego dostosowane ściśle do stylu kościoła i wielkości  organów.

2.KONTUAR systemu pneumatycznego ustawiony na froncie organów o dwu manualach i pedale. Klawiatury manuałów o 58 tonach, klawisze kryte elfenitem półtony z drzewa hebanowego. Klawiatura pedałowa o 30 tonach z drzewa dębowego. Do registrowania klawiaturka z napisami powyżej klawiatur manuałowych. Przyciski dla rejestrów zbiorowych poniżej klawiatur manuałowych, oznaczone odpowiednimi napisami. Przy zastosowaniu Crescenda-Decrescenda specjalna tabliczka ze wskazówką oznacza ilość użytych kompletów głosowych. Szafa kontuaru z drzewa dębowego przy klawiaturach wykładana fornerem palisandrowym polerowanym. Cały mechanizm kontuaru z drzewa klonowego i dębowego, połączenia powietrzne rurkami metalowymi grubości 6 mm.

3. SKRZYNIE wiatrowe z drzewa, systemu stożkowo-pneumatyczny na 20 głosów, podzielone na dwa manuały i pedał. Relais przy wiatrownicach podwójne. Mieszki w całym mechanizmie z gatunku skórki trwałej, odpornej na wilgoć. Stożki z drzewa klonowego, druty mosiężne.

4. MIECH systemu skrzyniowego odpowiedniej wielkości do organów. Kalikowanie nożne, miech umieszczony w organach. Organy zelektryfikowane w 1959 roku  

5. MECHANIZM łączący skrzynie wiatrowe z klawiaturami, w systemie pneumatycznym, składa się z podwójnych maszynek pneumatycznych, (relais) oraz rurek z twardego ołowiu, o grubości 6 mm. Mechanicznego systemu winkli mosiężnych, listewek z drewna (abstraktów) i mosiężnych śrubek, wszystkie części mechanizmy w miejscach ruchomych wyklejona skórą i suknem w celu uniknięcia szmerów w czasie gry.

6. PISZCZAŁKI metalowe wykonane z cyny 75%, od  I” z cynku srebrzonego, labja stroiki denka i nogi z cyny 45%. Piszczałki drewniane wykonane z materiału doborowego, sosnowego i świerkowego, labja mocowane śrubami, wierzchnie dekle przy małych piszczałkach, z drewna dębowego i klonowego. Tulejki toczone z drzewa klonowego, wewnątrz malowane farbą klejową, zewnątrz zaciągane  pokostem dla zabezpieczenia przed wilgocią.

7. KANAŁY przeprowadzające powietrze z miecha do skrzyń wiatrowych, wykonane z drzewa, wewnątrz malowane farbą, po wierzchu zaciągane pokostem, na złączeniach oklejane skórą. Kanały metalowe z cynku bronzowanego

8. INTONACJA wykonana na ciśnienie powietrza 90 mm, charakterystyka ściśle zastosowana do danego głosu.

9. STRÓJ organów według kamertonu normalnego 870 dr. A.

 

Dyspozycja organów

Manuał I 58 klawiszy, 58 tonów

1. Bourdon 16’- ton ponury, głęboki, matowy. 58 piszczałek drewnianych

2. Pryncypał 8’ – ton podstawowy, metaliczny, poważny. 30 piszczałek cynkowych i 28 cynowych

3. Salicet 8’ – ton łagodny, śpiewny, okrógły. 30 piszczałek cynkowych i 28 cynowych

4. Holflet 8’ – ton fletowy, jasny, otwarty. 58 piszczałek drewnianych

5. Oktawa 4’ – ton pryncypałowy. 18 piszczałek cynkowych i 40 piszczałek cynowych

6. Rurflet 4’ – ton fletowy, nosowy, naturalny. 18 piszczałek cynkowych i 40 piszczałek cynowe

7. Mikstura 4 chóry – ton pryncypałowy, dobierany kwintami. 48 piszczałek cynkowych i 184 piszczałki cynowe

8. Tremolo – Rurflet 4’ – ton fletowy, naturalny, silnie falujący. Aparat przy głosie Rurflet 4’

 

Manuał II 58 klawiszy, 70 tonów

 

9. Viola do Gamba 8’ – ton silny, smyczkowy, solowy. 30 piszczałek cynkowych i 40 piszczałek cynowych

10. Gedeckt 8’ – ton fletowy, matowy, d.silny. 46 piszczałek drewnianych i 24 piszczałki cynowe

11. Aeolina 8’ – ton bardzo łagodny, smyczkowy. 30 piszczałek cynkowych i 40 piszczałek cynowych

12. Vox coelestis 8’ – ton łagodny, smyczkowy, lekko falujący. 18 piszczałek cynkowych i 40 piszczałek cynowych

13. Klarner 8’ – ton naśladujący instrument. 30 piszczałek cynkowych i 40 piszczałek cynowych

14. Róg nocny 4’ – ton fletowy, łagodny, szumiący. 18 piszczłek cynkowych i 52 piszczałki cynowe

15. Nasard 2 2/3’ – ton fletowy, matowy, w pozycji kwinty. 18 piszczałek cynkowych i 52 piszczałki cynowe

16. Piccolo 2’ – ton fletowy, jasny naturalny. 12 piszczałek cynkowych i 58 piszczałek cynowych

17. Tercflet 1 3/5’ – ton fletowy, bardzo łagodny w pozycji tercji. 12 piszczałek cynkowych i 58 piszczałki cynowe

18. Sesquialflet 2 chóry – ton fletowy, nosowy solowy. Z połączenia głosów Piccolo i Sesquialflet

19. Kornet 4 chóry – ton fletowy miksturowy. Z połączenia głosów Nasard, Piccolo i Tercflet

20. Tremolo – ton wszystkich głosów silnie falujący. Aparat przy regulatorze II manuału

Pedał 30 klawiszy, 30 tonów

21. Violonbas 16’ – ton silny, smyczkowy, poważny. 12 piszczałek drewnianych i 18 piszczałek cynkowych

22. Subbas 16’ – ton dość silny, ponury, głęboki. 30 piszczałek drewnianych

23. Cello 8’ – ton smyczkowy, silny, jasny. 30 piszczałek cynkowych

24. Fletbas 8’ – ton fletowy, silny, matowy. 30 piszczałek drewnianych

Połączenia

 1. Polączenie manuału II do I
 2. Połączenie manuału I do pedału
 3. Połączenie manuału II do pedału
 4. Superoktaw w manuale I
 5. Superoktaw manuału II w I
 6. Suboktaw manuału II w I

 

Przyciski

 1. Piano
 2. M- Forte
 3. Forte
 4. Tutti
 5. Włącznik Crescendo – Decrescendo
 6. Automat pedału
 7. Włącznik wolnej kombinacji
 8. Włącznik rejestrów głównych
 9. Kasownik
 10. Sygnał na kalikującego

Klapy nożne

 1. Crescendo – Decrescendo dla całych organów