100lecie 100lecie 100lecie 100lecie

Przebudowa parkingu przy kościele parafialnym

Inwestycja będzie realizowana przez Gminę w porozumieniu z parafią, ponieważ działka na której zlokalizowany jest plac parkingowy w większości należy do parafii i jest jej własnością, parafia będzie partycypowała w kosztach budowy parkingu poprzez wniesienie wkładu własnego w wysokości 15% kosztów inwestycji. Zostało wydzielone konto bankowe do wpłat na ten cel, część kosztów poniesie także gmina, ponieważ plac parkingowy położony jest częściowo w pasie drogi gminnej. W stanie istniejącym parking posiada nawierzchnię tłuczniową (częściowo ziemną). Celem inwestycji jest nadanie obiektowi właściwych funkcji użytkowych. Zakres robót planowanych w projekcie obejmuje przebudowę parkingu poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej. Zaprojektowano parking dla kilkudziesięciu miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej oraz częściowo z płyt ażurowych (ze względu na konieczność zapewnienia przesiąkania wód opadowych i składowania śniegu w miesiącach zimowych).

Wydzielone konto parafii do wpłat na cel „Modernizacja parkingu”

51 8200 1018 2002 1800 0198 0004

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła.

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła.Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw zasadzkom
i niegodziwości złego ducha
bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Witamy serdecznie internetowych gości.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową naszej parafii.

Godziny pracy kancelarii


Kancelaria Parafialna czynna jest we Wtorek, w Środę i w Czwartek bezpośrednio po Mszach Świętych.
W celu ustalenia innej godziny prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
ks. Proboszcz   500 041 324
ks. Wikariusz   513 346 198