facebook
100lecie 100lecie 100lecie 100lecie

LITANIA DO ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

Kyrie eleison – Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nasChryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Bożezmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Bożezmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami

Królowo Apostołów – módl się za nami

Królowo Męczenników – módl się za nami

Święty Bartłomieju, Apostole – módl się za nami

Święty Bartłomieju, otwarty na głos prawdy,

Święty Bartłomieju, prawdziwy Izraelito,

Święty Bartłomieju, wyznający Bóstwo Syna Bożego,

Święty Bartłomieju, powołany na ucznia przez Jezusa,

Święty Bartłomieju, wybrany apostołem,

Święty Bartłomieju, uczestniku cudownego połowu ryb,

Święty Bartłomieju, pełen wiary i pobożności,

Święty Bartłomieju, nieustannie zjednoczony z Bogiem,

Święty Bartłomieju, przepojony miłością Boga i bliźniego,

Święty Bartłomieju, wzorze gorliwości apostolskiej,

Święty Bartłomieju, głosicielu Dobrej Nowiny,

Święty Bartłomieju, Apostole różnych ludów,

Święty Bartłomieju, kolumno Kościoła świętego,

Święty Bartłomieju, prześladowany dla Ewangelii,

Święty Bartłomieju, męczenniku za wiarę Chrystusową,

Święty Bartłomieju, krzyżowany na wzór Chrystusa,

Święty Bartłomieju, wierny Chrystusowi aż do śmierci,

Święty Bartłomieju, patronie różnych zawodów,

Święty Bartłomieju, opiekunie podróżnych,

Święty Bartłomieju, orędowniku nasz przed Bogiem,

Święty Bartłomieju, partonie naszej wspólnoty parafialnej,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P. Módl się za nami święty Barłomieju.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja z Twoim Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła.

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła.Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw zasadzkom
i niegodziwości złego ducha
bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Godziny pracy kancelarii


Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie pół godziny po Mszy Świętej lub po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA KANCELARIA PARAFIALNA JEST NIECZYNNA.


ks. Proboszcz   500 041 324
ks. Wikariusz    607 058 941
Kościelny i zarządca cmentarza 509 434 528