facebook

POŚWIĘCENIE PÓL 2022

POŚWIĘCENIE PÓL 2022

MSZA ŚWIĘTA Z RACJI POŚWIĘCENIA PÓL O GODZ. 1900

 1. Środa 4.05. godz. 1900 : w kaplicy –  Dobryniów, Kolonia Dobryniów, Majdanek Dobryniowski.
 2. Poniedziałek 9.05. godz. 1900:  w kaplicy –  Majdan Krzywski, Krzywe, Kolonia Krzywe, Nowiny.
 3. Wtorek 10.05. godz. 1900 : Olszanka i Kolonia Olszanka – przy pałacu.
 4. Poniedziałek 16.05. godz. 1900 :  Łopiennik Nadrzeczny.
 5. Wtorek 17.05. godz. 1900 : Ziemiany, Nowa Wieś.
 6. Środa 18.05. godz. 1900 : Łopiennik przy szosie, bloki, Majdanek Przykościelny – w kościele.
 7. Czwartek 19.05. godz. 1900 : Łopiennik Dolny.
 8. Piątek 20.05. godz. 1900 : Łopiennik Dolny Kolonia 1 i 2.
 9. Sobota 21.05. godz. 1900 : Łopiennik Dolny Kolonia 3 i 4.
 10. Poniedziałek 23.05. godz. 1900 : Łopiennik Dolny Kolonia 5.
 11. Wtorek 24.05. godz. 1900 : Łopiennik Dolny Kolonia 6
 12. Środa 25.05. godz. 1900 : Łopiennik Podleśny Wieś.
 13. Czwartek 26.05. godz. 1900 : Łopiennik Podleśny Kolonia.
 14. Piątek 27.05. godz. 1900 : Łopiennik Górny

Prosimy o informacje o miejscu sprawowania Mszy świętej – przy którym krzyżu, dokładnie gdzie, w razie deszczu, złej lub niepewnej pogody prosimy o przygotowanie Mszy świętej w stodole, pod wiatą lub innym zadaszonym miejscu.

 

Przystąp do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą to dziewięciomiesięczna modlitwa w intencji jednego wybranego przez Boga dziecka, które rozwija się w łonie matki, ale które jest zagrożone aborcją. Codzienna modlitwa Duchowej Adopcji rozpoczyna się 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i trwa do świąt Bożego Narodzenia.

Deklarację podjęcia tej modlitwy można złożyć w każdej parafii naszej Archidiecezji. Ze względu na utrzymującą się pandemię, istnieje również możliwość podjęcia duchowej adopcji w domach. Jeśli do dzieła pragnie przystąpić więcej domowników, obrzęd ten mogą przeprowadzić rodzice, czy też jeden z dorosłych członków rodziny. Osoby, które zdecydują się na taką formę proszone są o wypełnienie następującego formularza:


Kliknij w celu pobrania pliku do wydruku.

Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję. Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą 
(Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu)

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. / Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych /  postanawiam mocno i przyrzekam, / że od dnia 25 marca 2021 r. / w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego / biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, / aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia / oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. / Tymi modlitwami będą: jedna Tajemnica Różańca św., / moje dobrowolne postanowienia, / oraz modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Był wśród nas 39 lat - śp. ks Adolf Bała - wspomnienie


W dniu dzisiejszym mija 19 lat jak odszedł od nas w 68 roku życia i 45 roku kapłaństwa śp. ks. Adolf Bała, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja w Łopienniku. Powszechnie szanowany kapłan, dbający o sprawy parafii i wiernych, nauczyciel poszanowania prawd wiary, moralności i miłości do ojczyzny oraz swojej parafii, "swój" człowiek – przyjaciel, apostoł uśmiechu. Śp. ks. Bała autentycznie oddał swoje życie dla parafii.
Pomódlmy się za jego duszę. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie +

Rekolekcje Adwentowe 2020 - dzień trzeci "Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko"


Ks. Kan. Piotr Kawałko


Rekolekcje Adwentowe 2020 - dzień drugi "Przygotujcie drogę Panu"Rekolekcje Adwentowe 2020 - dzień pierwszy "Prostujcie ścieżki waszego życia"
Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej od 18.10.2020

W związku z sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych Arcybiskup Metropolita Lubelski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem.

Dyspensa obowiązuje od niedzieli 18 października do odwołania.

Korzystających z dyspensy zachęcamy do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcamy również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe.

Koncert Pieśni Patriotycznych

Przed Twe ołtarze…”

W minioną niedzielę 11 listopada byliśmy świadkami niezwykłego wydarzenia muzycznego. „Przed Twe ołtarze…” taki tytuł nosił koncert zorganizowany z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 80 lat istnienia zabytkowych organów w naszej świątyni. W czasie spotkania mogliśmy usłyszeć najpiękniejsze melodie piosenek i pieśni patriotycznych bliskich sercu każdego polaka m.in. słynną Rotę kompozycji Feliksa Nowowiejskiego, Warszawiankę czy Rozkwitały pąki białych róż. Data 1918 wskazuje na szczególne wydarzenia dla narodu. Był to smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na 123 lata utraciła ona swoją suwerenność. Zaborcy podzielili między siebie polską ziemię, a Polakom chcieli narzucić swoją kulturę, język i religię. Nasz naród nie poddał się. Każde pokolenie stawało w obronie tych najcenniejszych wartości. Dlatego warto dzisiaj upamiętniać naszą historię poprzez różnego rodzaju wydarzenia. Ostatni występ pozwolił nam przypomnieć dalsze czasy i zanurzyć się w duchu refleksji. Była to również okazja do zaprezentowania brzmienia naszych zabytkowych organów w połączeniu z trąbką i śpiewem. Dodatkowym elementem spotkania były komentarze wprowadzające do każdego utworu. Zapraszamy już niedługo na następne koncerty!

Dla Państwa wystąpili:

Wokal – Małgorzata Weremko

Trąbka – Stanisław Jurek

Organy – Paweł Suryś

Słowo o muzyce – Anna Ozonek

 

80 lat organów