facebook

Ks. Łukasz Gron

 

 W dzisiejszą niedzielę gościł w naszej parafii ks. Łukasz Gron pochodzący z Chełma, a pracujący w Podilsku na Ukrainie w Diecezji Odeskiej.  Ks. Łukasz  głosił kazanie, wspominał że życie w Podilsku wyniszczonym okresem komunizmu nie jest łatwe, trwa wojna a ludzie są tam bardzo trudni, większość mieszkańców tych terenów to alkoholicy a kobiety mają często za sobą po kilka aborcji,  wspominał że zazwyczaj na niedzielne msze św. przychodzi ok. 14 - 16 osób są to głównie osoby starsze, do kościoła zaglądają również osoby w średnim wieku  oraz młodzież, ale tych jest znaczna mniejszość.

Rekolekcje Adwentowe 2023

 

 

„Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym...”

W dniach 15 - 17 grudnia odbyły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które prowadził ks. Grzegorz Chudek posługujący na co dzień w kilkunastoosobowej wspólnocie parafialnej w Serbii.  Ks. Rekolekcjonista  zachęcił nas do zaufania Bogu,  pouczył o wartości Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz zjednoczeniu z Chrystusem. Dziękujemy Bogu za ten szczególny czas przygotowywania naszych serc na spotkanie z Bogiem i polecamy ks. Rekolekcjonistę opiece Matki Bożej.

Nasze inwestycje

W ostatnim czasie zostały wykonane  podesty pod ławki, dwie „kapliczki” na relikwiarze oraz ogrzewanie ławkowe. 

Dziękujemy wszystkim parafianom za wsparcie finansowe.

 

Nawiedzenie naszej Parafii przez Matkę Bożą Chełmską - Homilia

22 października 2023 roku w niedzielę mieliśmy zaszczyt gościć wizerunek Matki Bożej Chełmskiej w naszej wspólnocie parafialnej. Peregrynację prowadził Ks. dziekan Andrzej Sternik, który jest jednocześnie kustoszem sanktuarium na Górze Chełmskiej.

 

 

Mamy dofinansowanie

 
Gmina Łopiennik Górny przy współpracy z Parafią Łopiennik otrzymała dofinansowanie na
"Wykonanie robót budowlanych przy kościele p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym" w wysokości 1.274.000,00zł
tj. 98% wartości całego projektu. Wartość inwestycji szacowana jest na 1.300.000,00zł. Planowane rozpoczęcie prac określa się na II/III kwartał 2024r.
Z najważniejszych prac przy obiekcie zabytkowym zostanie wykonane:
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wymiana częściowa więźby dachowej, uzupełnienie pokrycia z blachy ocynkowanej, wymiana obróbek blacharskich, czyszczenie i malowanie pokrycia dachowego, impregnacja grzybobójcza i ogniochronna więźby dachowej,
- remont schodów,
- izolacja ścian fundamentowych,
- remont opaski odwadniającej,
- częściowy remont chodników i ogrodzenia,
- usuniecie wykwitów i zawilgoceń na ścianach oraz częściowa naprawa tyków i powłok malarskich,
- czyszczenie murów z nalotów i osadów.
 

Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza ks. Sławomira Mazurka -.videorelacja

 

POŻEGNANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA ADAMA BRZYSKIEGO

 Księże Proboszczu!

 13 lat byłeś z nami. Dziękujemy za posługę duszpasterską w naszej społeczności parafialnej.

Niech dobry Bóg czuwa na Twoim życiem, darzy Cię zdrowiem, a Duch Święty niech obdarza Cię pełnią swoich darów przez długie lata zasłużonego odpoczynku. Niech Święty Bartłomiej, otacza Księdza swoją troskliwą opieką i czułością.

Szczęść Boże

Był wśród nas 39 lat - śp. ks Adolf Bała - wspomnienie


 

 Mija kolejna rocznica gdy odszedł od nas w 68 roku życia i 45 roku kapłaństwa śp. ks. Adolf Bała, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja w Łopienniku. Powszechnie szanowany kapłan, dbający o sprawy parafii i wiernych, nauczyciel poszanowania prawd wiary, moralności i miłości do ojczyzny oraz swojej parafii, "swój" człowiek – przyjaciel, apostoł uśmiechu. Śp. ks. Bała autentycznie oddał swoje życie dla parafii.
Pomódlmy się za jego duszę. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie +

     

Przystąp do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą to dziewięciomiesięczna modlitwa w intencji jednego wybranego przez Boga dziecka, które rozwija się w łonie matki, ale które jest zagrożone aborcją. Codzienna modlitwa Duchowej Adopcji rozpoczyna się 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i trwa do świąt Bożego Narodzenia.

Deklarację podjęcia tej modlitwy można złożyć w każdej parafii naszej Archidiecezji. Ze względu na utrzymującą się pandemię, istnieje również możliwość podjęcia duchowej adopcji w domach. Jeśli do dzieła pragnie przystąpić więcej domowników, obrzęd ten mogą przeprowadzić rodzice, czy też jeden z dorosłych członków rodziny. Osoby, które zdecydują się na taką formę proszone są o wypełnienie następującego formularza:


Kliknij w celu pobrania pliku do wydruku.

Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję. Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą 
(Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu)

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. / Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych /  postanawiam mocno i przyrzekam, / że od dnia 25 marca 2021 r. / w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego / biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, / aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia / oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. / Tymi modlitwami będą: jedna Tajemnica Różańca św., / moje dobrowolne postanowienia, / oraz modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.