facebook

Margaretki

Apostolat MARGARETKA

codzienna modlitwa za kapłanów.

 

 

"Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocnej wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła.”

 

„Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby modlili się na różańcu! Aby każdego dnia modlili się na różańcu.”

 

"Drogie dzieci! (...) Módlcie się i pośćcie, miejcie serce pełne miłosierdzia. Nie zapominajcie o swych pasterzach. Módlcie się, by się nie pogubili, by trwali
w moim Synu, aby byli dobrymi pasterzami dla swego stada."

 

(Orędzia Matki Bożej z Medjugorje)

 

 

Już od 28 lat Matka Boża z Medjugorje wzywa nas w swoich orędziach do modlitwy. W szczególny sposób prosi nas o modlitwę za kapłanów. W ostatnim czasie wiele osób świeckich podjęło inicjatywę modlitwy za swoich kapłanów. Osoby te zrzeszają się w grupy modlitewne, tzw. Apostolaty MARGARETKA i przyrzekają modlić się w intencji konkretnych kapłanów w jeden dzień tygodnia do końca życia. Początek takiej modlitwy za kapłanów miał miejsce właśnie w Medjugorie.

 

Inicjatorką Apostolatu Modlitwy za Kapłanów była pewna Kanadyjka przybyła
z pielgrzymką do Medjugorje. Słuchając głoszonych tam kazań o kapłanach zrozumiała
i rozwinęła apostolat modlitwy za kapłanów. Pierwszym kapłanem, za którego podjęto taką modlitwę był o. Jozo Zovko, który właśnie wtedy głosił kazania w Medjugorje, poświęcone orędziom matki Bożej i Jej apelom o modlitwę za kapłanów.

 

Apostolat ten nazwano „Margaretka” od kwiatu margaretki. W centrum symbolicznego kwiatka wpisane jest nazwisko kapłana, a wokół niego, na siedmiu płatkach – nazwiska osób, które przed Najświętszym Sakramentem składają przyrzeczenie wieczystej modlitwy. Przyrzekają, że przez całe życie w wybranym dniu tygodnia będą modlić się za tego kapłana. Właśnie tego chce Matka Boża, pragnie żeby chrześcijanie umieścili swoich kapłanów
w centrum swojej modlitwy, swoich serc i swoich myśli.

 

Jest to szczególnie znamienne, gdyż 19.06.2009r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Papież Benedykt XVI zainaugurował Rok Kapłański. Wydarzenie to związane jest ze 150 rocznicą śmierci patrona proboszczów, św. Jana Marii Vianeya - proboszcza z Ars, którego wspominamy 4 sierpnia. Tematem Roku Kapłańskiego jest "Wierność Chrystusa, wierność kapłana".

 

„Módlmy się dzisiaj o kapłanów świętych, serdecznych, mądrych, którzy traktują dusze jak bezcenne perły powierzone im przez Jezusa Chrystusa, którzy potrafią zrezygnować ze swych planów osobistych z miłości do innych, którzy głęboko kochają Mszę świętą, główny cel ich wyświęcenia i centrum każdego ich dnia, aby swe największe wysiłki duszpasterskie kierowali, jak proboszcz z Ars, ku jasnemu głoszeniu wiary, przebaczeniu grzechów, Eucharystii”.

(Jan Paweł II, Przemówienie w Ars, 6 X 1986.)

WYBRANE ADRESY:

  1. 1.   Centrum Apostolatu MARGARETKA
    www.margaretka.org.pl

 

  1. 2.   Modlitwy za Kapłanów
    www.onyxnet.pl/wspolnota

 

  1. 3.   Medziugorje - Apostolat Margaretka
    www.medjugorje.org.pl