facebook

Rok Miłosierdzia.

Niech Rok Miłosierdzia pozostawi ślad w każdej parafii - wołał Ojciec Święty w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia 02.04.2016

Franciszek 02.04.2016Wiara, która nie potrafi być miłosierna, nie jest wiarą, lecz ideologią – mówił Franciszek na wieczornym czuwaniu modlitewnym na placu św. Piotra. Papież przyznał, że łatwo jest mówić o miłosierdziu, trudniej jest stać się konkretnie jego świadkiem. Wieczorna modlitwa w Watykanie zgromadziła członków ruchów, stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych, które żyją duchowością miłosierdzia. Dziś i jutro przeżywają one swój jubileusz.

Na samym wstępie Franciszek powiedział, że modlitwa ta jest wprowadzeniem w Niedzielę Miłosierdzia, której tak bardzo pragnął Jan Paweł II, aby spełnić w ten sposób prośbę św. Faustyny. Przypomniał, że Papież Polak umierał dokładnie przed 11 laty. W swym rozważaniu Ojciec Święty nawiązał do świadectw, od których rozpoczęło się czuwanie. Pozwoliły one wypłynąć – jak powiedział – na wielki ocean miłosierdzia Bożego.

„Jakże wiele jest twarzy Jego miłosierdzia, z którym wychodzi On nam na spotkanie? Jest ich doprawdy wiele. Nie sposób ich wszystkich opisać, gdyż  Boże miłosierdzie jest nieustannym wzrostem. Bóg je niestrudzenie wyraża, a my nie powinniśmy nigdy przyzwyczaić się do jego przyjmowania, poszukiwania i pragnienia.  Jest czymś nieustannie nowym, budzącym podziw i zdumienie, gdy widzimy wielką twórczą wyobraźnię Boga, przychodzącego do nas ze swoją miłością. Bóg się objawił ukazując wiele razy swoje imię, a imię to brzmi: «Miłosierny» (por. Wj 34,6). Tak, jak wielka i nieskończona jest natura Boga, tak też wielkie i nieskończone jest Jego miłosierdzie, do tego stopnia, że opisanie Go we wszystkich jego aspektach wydaje się przedsięwzięciem trudnym” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że na kartach Pisma Świętego miłosierdzie Boga wyraża się przede wszystkim w Jego bliskości, w pomocy i ochronie, której udziela swemu ludowi.

„Jest to bliskość ojca i matki, która znajduje odzwierciedlenie w pięknym obrazie proroka Ozeasza: «Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go» (11,4). To bardzo wyrazisty obraz: Bóg bierze każdego z nas i podnosi do swego policzka. Ileż zawiera on czułości i ile wyraża miłości! Czułość – to słowo niemal zapomniane, a świat, my wszyscy, tak bardzo go potrzebujemy. Myślałem o tym słowie widząc logo Jubileuszu. Jezus nie tylko niesie ludzkość na swoich ramionach, ale zbliża swój policzek do policzka Adama, do tego stopnia, że dwa oblicza zdają się stapiać w jedną całość. Nasz Bóg nie jest Bogiem, który nie potrafiłby zrozumieć i współczuć z naszymi słabościami (por. Hbr 4,15). Przeciwnie! Właśnie ze względu na swoje miłosierdzie Bóg stał się jednym z nas” – powiedział Ojciec Święty.

Papież zaznaczył jednak, że miłosierdzia Pan Bóg oczekuje również od nas, abyśmy mogli się stać narzędziem w Jego rękach. Sam Jezus przypomina nam, że mamy być miłosierni tak jak Ojciec. Ten, kto więcej otrzymuje miłosierdzia, ten jest też wezwany, by bardziej je ofiarowywać, dzielić z innymi. Nie można go trzymać w ukryciu albo zatrzymywać jedynie dla samych siebie.

„Miłosierdzie nie może nas nigdy zostawiać w spokoju. Jest miłością Chrystusa, która nas «niepokoi», aż nie uda się nam osiągnąć celu; która pobudza nas do objęcia i przyciśnięcia do siebie, do wciągnięcia osób potrzebujących miłosierdzia, aby umożliwić, żeby wszyscy byli pojednani  z Ojcem (por. 2 Kor 5,14-20). Nie powinniśmy się lękać. Jest to miłość, która do nas dociera i angażuje do tego stopnia, byśmy wychodzili poza nasze ograniczenia, pozwalając rozpoznać Jego oblicze w obliczu braci. Pozwólmy się posłusznie prowadzić tą miłością a staniemy się miłosierni jak Ojciec” – powiedział Franciszek.

Na zakończenie Franciszek wyraził życzenie, aby w każdej diecezji na świecie pozostał trwały ślad po tym nadzwyczajnym Roku Świętym w postaci konkretnego dzieła miłosierdzia.

KALENDARZ MSZY ŚW. Z MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE

Harmonogram  Mszy Świętych z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie, które będą sprawowane w naszym kościele parafialnym w 2016 roku, pod przewodnictwem o. Pacyfika Iwaszko z Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie:

12 luty 2016 godz. 18.00

8 kwiecień godz. 18.00

10 czerwiec godz. 18.00

5 sierpień godz. 18.00

     7 październik godz. 16.00

13 grudzień godz. 18.00

Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie pod przewodnictwem o. Pacyfika z Krakowa.W Czwartek (02.07.2015) o godz. 18.00 w Kościele Parafialnym w Łopienniku  była sprawowana Msza Święta z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie, którą poprowadził franciszkanin – o. Pacyfik Iwaszko z Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie.  Kolejna Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie odbędzie się w październiku o czym będziemy informowali.

„Nie dajmy zginąć poległym…”


„Nie dajmy zginąć poległym…” – 01 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych!

„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu broić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD.

Po ponad 48 latach, które dzielą nas od dnia w którym został zastrzelony ostatni niezłomny i niepokorny Żołnierz Wyklęty, walczący o Wolność i Niezawisłość narodu Polskiego – Józef Franczak ps. „Lalek”, mamy okazję oficjalnie z mocą ustawy parlamentarnej obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – bohaterów walki z sowietyzacją Polski po II wojnie światowej, oraz bohaterów, którzy swoją ideową walką stali się symbolem do naśladowania przez pokolenia poznańskiego czerwca, i Solidarności.

Pokój i cześć obrońcom naszej Ojczyzny.

9 marca 2015 - Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie

Serdecznie zapraszamy na kolejną mszę świętą z modlitwą wstawienniczą, o uzdrowienie i uwolnienie, która odbędzie się 9 marca o godzinie 18.00 w kościele parafialnym w Łopienniku.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie

Peregrynacja Krzyża Świętego

Zwieńczeniem rekolekcji ewangelizacyjnych w naszej parafii jest peregrynacja Krzyża św. która potrwa do soboty 20 grudnia.
Relacje z powitania Krzyża możesz obejrzeć poniżej.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie

W piątek 7 listopada w naszym kościele parafialnym została odprawiona msza święta z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie, którą sprawował o. Pacyfik Iwaszko.
 Klikając poniżej możesz odsłuchać homilii.Obchody 100-lecia kościoła

Uroczystości obchodów 100-lecia Kościoła uświetnił występ Chóru Jubilaeum z Lublina pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego.Po uczcie dla uszu została odprawiona msza święta pod przewodnictwem bp. Stanisława Budzika. Podczas mszy został odczytany list od arcybiskupa seniora Bolesława Pylaka, skierowany do rodaków.
Kliknij poniżej aby odsłuchać zapis listu.


Poniżej znajduje się również ścieżka dźwiękowa całości kazania bp. Stanisława Budzika: