facebook

Nasze inwestycje

W ostatnim czasie zostały wykonane  podesty pod ławki, dwie „kapliczki” na relikwiarze oraz ogrzewanie ławkowe. 

Dziękujemy wszystkim parafianom za wsparcie finansowe.