facebook

Sakrament chrztu

Sakramentu chrztu udzielamy w każdą trzecią  niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 12.00. Dziecko do sakramentu chrztu w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice siedem dni przed datą chrztu.

 

Dokumenty i informacje potrzebne do zgłoszenia dziecka do sakramentu chrztu

1.      Odpis skrócony aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego z miejsca urodzenia- oryginał.

2.      Na chrzestnych powinno wybrać się praktykujących katolików, będą to bowiem ludzie zaufania dziecka i całej rodziny. Mają oni w razie potrzeby wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i moralności chrześcijańskiej.

3.      Ojcem i matką chrzestną może zostać:

o    każdy(a) kto jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania,

o    przyjął trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i ukończył 16 lat,

o    osoba należąca do Kościoła Rzymskokatolickiego prowadząca życie zgodne z wiarą i z wymaganiami Kościoła Rzymskokatolickiego (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego).

4.      Ojciec lub matka chrzestna, jeśli są z poza naszej parafii, przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii (do której należą, na terenie której mieszkają) stwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności ojca – matki chrzestnej.

5.      Rodzice dziecka i chrzestni w czasie Mszy św. chrzcielnej winni przystąpić do Komunii Świętej, dlatego też wcześniej winni odbyć Spowiedź Świętą.

6.      Aby ochrzcić dziecko w innej parafii wymagana jest zgoda księdza Proboszcza.

7.      Rzeczy potrzebne do Sakramentu chrztu:

o    świeca chrzcielna

o    biała szata