Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie pod przewodnictwem o. Pacyfika z Krakowa.W Czwartek (02.07.2015) o godz. 18.00 w Kościele Parafialnym w Łopienniku  była sprawowana Msza Święta z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie, którą poprowadził franciszkanin – o. Pacyfik Iwaszko z Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie.  Kolejna Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie odbędzie się w październiku o czym będziemy informowali.

„Nie dajmy zginąć poległym…”


„Nie dajmy zginąć poległym…” – 01 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych!

„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu broić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD.

Po ponad 48 latach, które dzielą nas od dnia w którym został zastrzelony ostatni niezłomny i niepokorny Żołnierz Wyklęty, walczący o Wolność i Niezawisłość narodu Polskiego – Józef Franczak ps. „Lalek”, mamy okazję oficjalnie z mocą ustawy parlamentarnej obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – bohaterów walki z sowietyzacją Polski po II wojnie światowej, oraz bohaterów, którzy swoją ideową walką stali się symbolem do naśladowania przez pokolenia poznańskiego czerwca, i Solidarności.

Pokój i cześć obrońcom naszej Ojczyzny.

9 marca 2015 - Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie

Serdecznie zapraszamy na kolejną mszę świętą z modlitwą wstawienniczą, o uzdrowienie i uwolnienie, która odbędzie się 9 marca o godzinie 18.00 w kościele parafialnym w Łopienniku.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie

Peregrynacja Krzyża Świętego

Zwieńczeniem rekolekcji ewangelizacyjnych w naszej parafii jest peregrynacja Krzyża św. która potrwa do soboty 20 grudnia.
Relacje z powitania Krzyża możesz obejrzeć poniżej.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie

W piątek 7 listopada w naszym kościele parafialnym została odprawiona msza święta z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie, którą sprawował o. Pacyfik Iwaszko.
 Klikając poniżej możesz odsłuchać homilii.Obchody 100-lecia kościoła

Uroczystości obchodów 100-lecia Kościoła uświetnił występ Chóru Jubilaeum z Lublina pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego.Po uczcie dla uszu została odprawiona msza święta pod przewodnictwem bp. Stanisława Budzika. Podczas mszy został odczytany list od arcybiskupa seniora Bolesława Pylaka, skierowany do rodaków.
Kliknij poniżej aby odsłuchać zapis listu.


Poniżej znajduje się również ścieżka dźwiękowa całości kazania bp. Stanisława Budzika:

Modlitwa
Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II.

 

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach.
Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi,
prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie…, wierząc,
że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.
Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

 

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

 

5 Przykazań Kościelnych - nowe

 
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Wykładnia dla pierwszego, trzeciego i czwartego przykazania kościelnego
Pierwsze przykazanie kościelne:
„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.
Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:
- 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
- 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)
- czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)
- 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)
- 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych
- 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).
W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac i zajęć, które utrudniają:
- oddawanie Bogu czci,
- przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
- korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).
Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).
Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).
Trzecie przykazanie kościelne:
„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.”
Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
- Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
Czwarte przykazanie kościelne:
„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
- Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252).
- Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.
- Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.
- Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.
- Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.
 
Za zgodność:
+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.