III Dzień Rekolekcji "Odkąd bliźni patrzy na ciebie, jesteś za niego odpowiedzalny""Bliźni to nie ten, którego lubię; to każdy, który się do mnie zbliża, każdy bez wyjątku."
Św. Teresa Benedykta od krzyża – Edyta Stein

II Dzień Rekolekcji "Pan Bóg jest – Bóg nie umarł"

"Bóg jest jak wiatr: nie widzisz Go, ale czujesz"


Miłości pragnę,
nie krwawej ofiary.
 

 

I Dzień Rekolekcji "Z bojaźnią i drżeniem.."


"Grzech jest największym nieszczęściem, które spotyka człowiek...ludzką rzeczą jest błądzić, ludzką rzeczą jest upaść, ale mówi dalej św. Augustyn diabelską rzeczą jest trwać w grzechu. Z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o własne zbawienie."

                                                                                    (
Wóz z sianem” Hieronim Bosch Źródło: Wikipedia)

Świat jest wielkim wozem siana, każdy zgarnia z niego tyle, ile zdoła”

 

KALENDARZ MSZY ŚW. Z MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE

Harmonogram  Mszy Świętych z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie, które będą sprawowane w naszym kościele parafialnym w 2016 roku, pod przewodnictwem o. Pacyfika Iwaszko z Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie:

12 luty 2016 godz. 18.00

8 kwiecień godz. 18.00

10 czerwiec godz. 18.00

5 sierpień godz. 18.00

     7 październik godz. 16.00

13 grudzień godz. 18.00

Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie pod przewodnictwem o. Pacyfika z Krakowa.W Czwartek (02.07.2015) o godz. 18.00 w Kościele Parafialnym w Łopienniku  była sprawowana Msza Święta z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie, którą poprowadził franciszkanin – o. Pacyfik Iwaszko z Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie.  Kolejna Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie odbędzie się w październiku o czym będziemy informowali.

„Nie dajmy zginąć poległym…”


„Nie dajmy zginąć poległym…” – 01 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych!

„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu broić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD.

Po ponad 48 latach, które dzielą nas od dnia w którym został zastrzelony ostatni niezłomny i niepokorny Żołnierz Wyklęty, walczący o Wolność i Niezawisłość narodu Polskiego – Józef Franczak ps. „Lalek”, mamy okazję oficjalnie z mocą ustawy parlamentarnej obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – bohaterów walki z sowietyzacją Polski po II wojnie światowej, oraz bohaterów, którzy swoją ideową walką stali się symbolem do naśladowania przez pokolenia poznańskiego czerwca, i Solidarności.

Pokój i cześć obrońcom naszej Ojczyzny.

9 marca 2015 - Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie

Serdecznie zapraszamy na kolejną mszę świętą z modlitwą wstawienniczą, o uzdrowienie i uwolnienie, która odbędzie się 9 marca o godzinie 18.00 w kościele parafialnym w Łopienniku.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie

Peregrynacja Krzyża Świętego

Zwieńczeniem rekolekcji ewangelizacyjnych w naszej parafii jest peregrynacja Krzyża św. która potrwa do soboty 20 grudnia.
Relacje z powitania Krzyża możesz obejrzeć poniżej.