Papieskie intencje modlitewne na rok 2019

Maj

Za ewangelizację: Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

 

Czerwiec

Za ewangelizację: Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

 

Lipiec

Ogólna: Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

 

Sierpień

Za ewangelizację: Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.

 

Wrzesień

Ogólna: Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

 

Październik

Za ewangelizację: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele. 

 

Listopad

Ogólna: Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.  

 

Grudzień

Za ewangelizację: Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.